top of page

Multimetri i strujna kliješta

SC260.png

SC260

Kompaktna strujna kliješta koja stanu svuda

Link na letak (engleski)

True RMS Napon AC/DC Temperatura Pozadinsko osvjetljenje ekrana SC260 kompaktna strujna kliješta su izvrstan instrument za mjerenje raznih električnih mjerenja na toplinskim pumpama. Mjere RMS struju tako da možete preciznije mjeriti struju na raznim frekventnim pretvaračima. Prikazuje temperaturu sa temperaturnih sondi. SC260 također ima ekran sa pozadinskim osvjetljenjem za lagano očitanje kod slabog svijetla, te također i robusnu torbicu sa magnetom za lakše mjerenje.

Cijena (bez PDV-a):

144,30 €

ST4-Main_400_350_c1_l_c.png

ST4

Instrument za mjerenje dvije temperature

Link na letak (engleski)

Dvije K-tip termo sonde uključene Prihvaća bilo koji K-tip termosonde Rezolucija od 0.1 stupanj C Posebno MIN/MAX i HOLD (zadrži) gumb Lagana kalibracija na terenu

Cijena (bez PDV-a):

85,80 €

SC680-SRC-Product.png

SC680

600 AC/DC okretna strujna  kliješta sa ekranom u dva reda

Bežično povezivanje direktno na aplikaciju za dokumentiranje ili logiranje Low Pass Filter za VFD sisteme AC/DC mjerenje Molex testni kablovi za sitne elemente. Mjerenje smjera faze sa dva ispitna kabela. Certificirana CAT IV – 600V/CAT III – 1000V Bilo da trebate izmjeriti štampanu pločicu na split klima uređaju ili se radi o velikom komercijalnom uređaju SC680 strujna kliješta su opremljena za sva mjerenja koja trebate. SC680 su najbolja strujna kliješta sa bežičnim povezivanjem za rashladnu tehniku.

Cijena (bez PDV-a):

382,20 €

LT17A.png

LT17A

Instrument za mjerenje (multimetar)

Link na letak (engleski)

Temperature do 500 C 400 AAC sa uključenim isptinim kablovima Kapacitet kondenzatora do 200mFd Mikroamperi za ispitivanje dioda plamenika Frekvencija za podešavanje motora

Cijena (bez PDV-a):

152,75 €

bottom of page