Vakuum pumpe i rekuperatori

MR45INT.png

Rekuperator MR45Int

Cijena (bez PDV-a):

7.300,00kn

Vakuum pumpa VP87.jpg

Vakuum pumpa VP87 - 8CFM

Letak na uređaj (engleskI)

 

U prodaji.

10 cfm / 285 lpm

Cijena (bez PDV-a):

5.000,00kn

NP2DLM-1 - baterijska vakuum pumpa.png

Baterijska vakuum pumpa

2 cfm

***slika se može razlikovati od proizvoda

Cijena (bez PDV-a):

- kn

Fieldpiece - VPX7.png

Vakuum pumpa VPX7 - 10CFM

Letak na uređaj (engleski)

 

U prodaji.

10 cfm / 285 lpm

Cijena (bez PDV-a):

7.200,00kn

Fieldpiece - VPX7.png

Vakuum pumpa VP67 - 6CFM

Letak na uređaj (engleski)

U prodaji.

10 cfm / 285 lpm

Cijena (bez PDV-a):

3.800,00kn